Utleievilkår

Utleievilkår


Bekreftelse på bestilling

Når du har bestilt utleieobjektene samt tilbehør vil du få en bekreftelse på mail eller via en kontrakt. Da er utleien bekreftet og bestilt. Har du ikke fått ordrebekreftelse, bekreftelse på mail eller signert kontrakt, er bestillingen ikke bekreftet ennå. Ønsker du da å avbestille, se avsnitt for avbestilling.


Avbestilling

Ved avbestilling vil man fortsatt betale for bestilte produkter, men man kan velge en ny dato innen 6 månder etter opprinnelig dato for å kunne gjennomføre og bruke maskiner og det som er bestilt, så fremt utstyr og maskiner er tilgjengelig på ny dato.


Leietakers ansvar

Maskiner leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å gi beskjed til utleier om feil eller mangler på materiellet. Reklamasjon etter første leiedag, vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.


Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser.

Leietaker er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor anførte.


Det er leietakers ansvar og komme med stor nok bil til det man har bestilt. Er ikke bilen stor nok, vil ikke utstyret få plass.


Plassering og bruk

Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til 3. part.


Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten. 


Alle råvarer som brukes i maskinene skal være levert av Sirkus Agio AS dersom ikke annet er avtalt.


Tilbakelevering

Leietaker skal etter endt bruk tømme maskinene for innhold. Utleier står for grundig vask av maskinene etter avsluttet leie. Maskinen leveres der hvor den ble hentet med mindre annet er avtalt.


Leietaker plikter alltid å tilbakelevere objektet og andre ting som skal leveres tilbake i samme stand som det ble mottatt, bortsett fra normal slitasje og rengjøring.


Eventuelle ting som ikke er levert tilbake, mangler eller ødelagte deler m.m. belastes leietaker. Dette kontrolleres av utleier innenfor rimelig tid etter retur, og ved ekstra reparasjoner debiteres leietaker disse omkostningene.


Ansvar og skader

Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på det leide utstyret i leieperioden også under transport. Alle maskiner skal transporteres stående, og må fortrinnsvis transporteres i bagasjerom. Maskiner skal aldri under noen omstendigheter legges på siden, da vil for eksempel oljen i kompressoren renne over i kjølesystemet. Maskinen vil da ikke kunne brukes. 


Skader som skyldes feil på utstyret eller det som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.


Slushmaskin: Er det for lite sukker i blandingen vil girmotoren bli ødelagt. Leietaker vil derfor risikere å ødelegge maskinen dersom det brukes slushblanding som ikke er levert av Sirkus Agio AS. 


Leieavtalens løpetid og opphør

Leien løper fra den dag og klokkeslett maskinen er levert eller avtalt tidspunkt for henting.

Leien opphører på det tidspunkt leietaker har returnert utstyret til utleiers plass, eller det tidspunktet leier har hentet utstyret.


Leie beregnes normalt per dag innenfor leieperioden. Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode.


Transport og levering

Ved bestilling av transport er leietaker ansvarlig for å oppgi riktig tidspunkt og adresse.
Leietaker må være til stede for levering av utstyr og opphenting av utstyr.


Er det ingen på avtalt adresse til avtalt tid, må vi kjøre videre og komme tilbake senere.
Leietaker vil da bli belastet med ekstra døgnleie og ekstra transport.


Opp- og nedrigg er ikke inkludert i prisen med mindre det er spesifisert.
Dersom transportør må betale parkering er det leietaker som bekoster dette.
Enhver vei der det skal levere utstyr/maskiner må være lovlig og forsvarlig, det vil si at
vi ikke kan kjøre inn om det står all stans forbudt, eller innkjøring forbudt. Da vil
maskinen/utstyret bli levert til nærmeste mulig sted.


Er veien dit utstyret/maskinen skal leveres ikke egnet til å kjøre varebil på, vil vi enten måtte stoppe og levere maskinen/utstyret før man kommer inn på denne veien. Eller så må leietaker betale for evt. berging av kjøretøyet, og skader som vil bli forårsaket av å prøve å kjøre på denne veien med bil.


Betaling

Alle privatkunder betaler med vipps (613299) eller få tilsendt faktura (på forskudd) ved godkjent kredittsjekk. Bedriftskunder kan få faktura ved godkjent kredittsjekk.


Du som kunde betaler for det du har bestilt. Om du som kunde ønsker å levere tilbake råvarer som ikke er brukt er det opp til deg, men kan ikke kreve å få tilbakebetalt for ubrukte maskiner eller råvarer.


Sirkus Agio AS forebeholder seg retten til å fakturere på forskudd.


Standard betalingsbetingelse er 10 dager. Lengre betalingsfrist må avtales skriftlig i forkant.