Utleievilkår

Utleievilkår


Avbestilling

Avbestilling må gjøres 14 dager før utleiedato for å unngå fakturering. 


Avbestilling 8-14 dager før utleiedag: Leietaker faktureres 50 % av totalfaktura.  


Avbestilling 0-7 dager før utleiedag: Leietaker belastes 100 % av totalfaktura.Leietakers ansvar
Maskiner leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å gi beskjed utleier om feil eller mangler på materiellet. Reklamasjon etter første leiedag, vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.


Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser.


Leietaker er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor anførte.Plassering og bruk
Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til 3. part.


Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten. 


Alle råvarer som brukes i maskinene skal være levert av Jib AS dersom ikke annet er avtalt.Tilbakelevering
Leietaker skal etter endt bruk skylle eller lett rengjøre maskiner etter avtale gjort med utleier. Utleier står for grundig vask av maskinene etter avsluttet leie. Maskinen leveres der hvor den ble hentet med mindre annet er avtalt.


Leietaker plikter alltid å tilbakelevere objektet i samme stand (herunder rengjort) som det ble mottatt, bortsett fra normal slitasje.


Eventuelle mangler eller ødelagte deler m.m. belastes leietaker. Dette kontrolleres av utleier innenfor rimelig tid etter retur, og ved ekstra reparasjoner debiteres leietaker disse omkostningene.Ansvar og skader
Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på det leide utstyret i leieperioden også under transport. Skader som skyldes feil på utstyret eller det som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.


Slushmaskin: Er det for lite sukker i blandingen vil girmotoren bli ødelagt. Leietaker vil derfor risikere å ødelegge maskinen dersom det brukes slushblanding som ikke er levert av Jib AS. 


Popcornmaskin: Skader på popcornkjeler som følge av at varmeelement ikke blir avslått belastes leietaker.Leieavtalens løpetid og opphør
Leien løper fra den dag og klokkeslett maskinen er levert eller avtalt tidspunkt for henting.

Leien opphører på det tidspunkt leietaker har returnert utstyret til utleiers plass, eller det tidspunktet leier har hentet utstyret.


Leie beregnes normalt per dag innenfor leieperioden. Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode.Betaling
Alle kunder får tilsendt faktura etter endt leie.


Standard betalingsbetingelse er 10 dager. Lengre betalingsfrist må avtales skriftlig i forkant.
Kontakt ossTlf. 46446688

Email: post@popcornleie.no

Henteadresse: Himfjellvegen 15, 2022 Gjerdrum


Copyright JIB AS © All Rights Reserved

Om ossPopcornleie.no tilbyr utleie av popcornmaskin, sukkerspinnmaskin og slushmaskin i Oslo og Akershus. I tillegg tilbys utleie av popcornmaskin i Øst-Finnmark.